Informácie pre návštevníkov

04.03.2010 21:36

25. februára 2010 je definitívne ukončený projekt dokumentárneho filmu SALEM EXPRESS z výpravy v Červenom mori. Tragédia tohto trajektu spočíva v bezmocnosti 1600 egypských pasažierov uväznených na lodi v búrke pri náraze na korálový útes. Dramatický dokument Vás v priamom čase prevedie dejom tohto osudného dňa r 1991, čo mu predchádzalo,až po dnešné dni kedy na lodi plynie podmorský čas. Tento jedinečný dokument ako aj predchádzajúce je k dispozícii na kontaktnej adrese. Cena: 10 € /ks  Film nie je produkovaný pre kommerčné účely a nemá žiaden explicitný obsah.